Kurstillfälle

Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum

I denna kurs behandlas aktuell forskning kring flerspråkighet i klassrummet där särskilt betydelsen av interaktion för språk- och kunskapsutveckling samt identitetsskapande uppmärksammas. Möjligheter och hinder för användningen av flera språk i klassrummet belyses och diskuteras. Fokus i kursen riktas mot relationen mellan interaktion, identitet och lärande när det gäller elever med svenska som andraspråk. Under kursen bearbetas och analyseras autentiska samtal med flerspråkiga klassrumsmiljöer. Vidare belyses metodologiska och etiska frågor vid studier av interaktion generellt och i klassrummet specifikt. Under kursen väljer den studerande att fördjupa sig inom ett avgränsat område av relevans för kursen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UXH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 hp inom humaniora eller utbildningsvetenskap eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3007

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök