Kurstillfälle

Svensk fonologi i ett andraspråksperspektiv

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa praktisk och teoretisk behärskning av svenskans segmentella och prosodiska drag i ett andraspråksperspektiv, och av dessa drags vikt för begriplighet vid muntlig kommunikation
  • visa god förståelse för och detaljerad kunskap om faktorer som enligt relevant forskning påverkar inlärandet av ett andraspråksuttal
  • analysera olika typer av andraspråksuttal vad gäller realisering av prosodiska och segmentella drag
  • diskutera och problematisera didaktiska aspekter av fonologin och deras relation till den akustisk-artikulatoriska nivån.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UXL
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde språk eller lingvistik varav 7,5 högskolepoäng fonetik/fonologi eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans svenska B/3 och engelska B/6
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3010

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
2

Ansök