Kurstillfälle

Att vägleda nyanlända elever

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp av relevans för studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever i grund- och gymnasieskola
  • redogöra för och jämföra olika internationella utbildnings- och arbetsmarknadssystem
  • observera, analysera och reflektera över studie- och yrkesvägledningssituationen utifrån nyanlända elevers perspektiv med fokus på språk, status och identitet
  • observera, analysera och reflektera över studie- och yrkesvägledningssamtal utifrån nyanlända elevers perspektiv med fokus på samtalsmetodik och erfarenheter av migration
  • visa kunskap om och insikt i nyanlända grundskole- och gymnasieelevers rättigheter till utbildning.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UXP
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v13, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.
Studieplatser:
-
Kursansvarig:
Kurskod:
SS2015

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5