Kurstillfälle

Socialt arbete ur ett flerdimensionellt perspektiv

Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om teorier och metoder inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt utveckla färdigheter att tillämpa utredande, förebyggande, stödjande och behandlande arbetsmetoder.

Kursen är uppdelad i två delkurser. Den första delkursen Barn, familj samt missbruksproblem, 15 högskolepoäng, består av två moment, ett campusförlagt moment om 9 högskolepoäng, och ett verksamhetsförlagt moment om 6 högskolepoäng. Den andra delkursen utgörs av valbara kurser; Socialt arbete med barn och familj, 7,5 högskolepoäng och Socialt arbete i ett mångkulturellt samhälle, 7,5 högskolepoäng.


Poäng:
22,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UY2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet rättsvetenskap från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet psykologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
SA1022

Ansök