Kurstillfälle

Idrottsjuridik

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla sin förståelse för den svenska idrottsrörelsens juridiska förutsättningar och utmaningar i ett av kommersialisering och förrättsligande präglat samhälle.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa kunskap om och förståelse för de rättsregler som är av relevans för den organiserade idrottsverksamheten samt den enskilde utövaren (1);
  • visa kunskap om och förståelse för idrottens relation till det övriga samhället, särskilt avseende det interna regelverket och dess förhållande till rättsordningen (2);
  • identifiera och analysera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art knutna till idrottens område (3);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa vanligtvis förekommande problem av rättslig art knutna till idrottens område (4);
  • på en grundläggande nivå kritiskt och ur olika perspektiv reflektera över rättsregler och juridiska argument knutna till idrottens område (5).

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UY4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Handelsrättslig översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1056

Ansök