Kurstillfälle

Sponsring

Kursen inleds med en introduktion till sponsring som ett samhälleligt fenomen. Vidare behandlas sponsring som utbytesprocess samt olika former av sponsring. Studenterna får själva läsa in sig på olika områden och teorier som behandlas i litteraturen och skriva litteraturreferat samt besvara redan formulerade frågeställningar och själva identifiera och presentera lämpliga diskussionsfrågor. Denna del av kursen bygger i stor utsträckning på aktivt deltagande och på hög grad av interaktivitet mellan studenter och mellan studenter och lärare. Efterföljande delar i kursen ägnas till stora delar åt att studenterna söker och samlar in relevant information om sponsringsrelaterade områden. Sponsringsaktivering och effektmätning av sponsring är två centrala företeelser som behandlas. Kursens avslutande del består av att studenterna själva ska identifiera en relevant sponsringshändelse och därefter skriva en fallstudie.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UY5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Marknadsföring B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Sport Management 1, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kurskod:
FÖ2027

Ansök