Kurstillfälle

Socialrätt II

Kursen behandlar rättstillämpning i syfte att förmedla de kunskaper som krävs för att kunna fatta riktiga beslut i konkreta fall med ledning av generella normer.

Skillnad i handlingsutrymme för socialtjänsten mellan tvångsvård och frivillig behandling, dvs Socialtjänsten (SoB) kontra lagstiftning avseende tvångsvård gås igenom.

Vidare behandlas samhällets stödinsatser till personer med t ex ekonomiska problem. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) liksom lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) behandlas utifrån frågor avseende rättstillämpning, bevis och formell handläggning.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och lag om assistansersättning (LASS) behandlas genom att jämförelser med socialtjänstlagen görs utifrån förarbeten och rättsfall.

Vidare behandlas översiktligt reglerna om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

För samtliga avsnitt lägges särskild vikt vid användning och tillämpning av rättspraxis.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UY7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Socialrätt I eller motsvarande
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
RV1047

Ansök