Kurstillfälle

Redovisning, marknadsföring och styrning med socialt ansvar

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom och nära relaterade till forskningsfältet som rör CSR (corporate social responsibility/företags sociala ansvarstagande) (1)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • tolka och diskutera framväxten av olika perspektiv relaterade till CSR generellt och i relation till de företagsekonomiska områdena redovisning och styrning, marknadsföring och human resource management (2)
  • kritiskt diskutera kunskap, argument och slutsatser i relevanta vetenskapliga artiklar inom fältet som rör CSR (3)
  • verbalt och skriftligt genomföra och presentera en kritisk analys av en organisations sociala ansvarstagande (4)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över och diskutera företagens sociala ansvarstagande i ett samhälleligt perspektiv (5)

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UY9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ3039