Kurstillfälle

Introduktion till turism och destinationsutveckling

Kursen syftar till att introducera studenter till turism som en verksamhet inom specifika ekonomiska, sociala och naturliga system samt ett ämnesområde från ett vetenskapligt perspektiv. Dessutom syftar kursen till att introducera studenter i akademiskt skrivande samt i olika undervisnings- och examinationsformer.

Kursen består av tre moduler:

I modul 1 introduceras grundläggande begrepp relaterade till turismens utveckling. Turism analyseras som ett föränderligt fenomen som är formad, och samtidigt formas, inom en dynamisk socioekonomisk miljö. Påverkan på samhället, ekonomin och miljön diskuteras och begreppen turistmål och turismsystem införs. Frågor om marknadsföring och förvaltning av destinationer, hållbarhet och globala trender diskuteras.

I modul 2 introduceras de grundläggande principerna för lokalisering av ekonomisk aktivitet med tonvikt på turism i ett nordiskt sammanhang. Central för kursmodulen är rumsligt planering av ekonomisk verksamhet, med särskilt fokus på turism. I denna modul introduceras studenter i akademiskt skrivande.

I modul 3 introduceras flera olika samhällsvetenskapliga discipliner inom vilka turism analyseras. Genom att studera relevant data kommer studenterna lära sig att tillämpa olika disciplinära tillvägagångsätt samt relevanta teorier för att öka förståelsen av turism.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UYG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1030