Kurstillfälle

Rumsliga och ekonomiska aspekter på turism

Efter avslutat kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för principerna för att mäta ekonomiska effekter av turism på lokal, regional och nationell nivå (1)
  • redogöra för hur konflikter över resursanvändning påverkar möjligheterna att använda mark för turistiska aktiviteter (2)
  • redogöra för principerna för Kostnads-Nytto och samhällsekonomisk analys (3)
  • redogöra för turismens potential att medföra såväl positiva som negativa effekter för miljön och dess konsekvenser för turism utveckling (4)
  • redogöra för hur konsumtionens rum är designade och används (5)
  • redogöra för skillnader mellan ekonomiskt bidrag och effekt samt nettoeffekter av turism för en specifik destination (6)

Färdighet och förmåga

  • beskriva, presentera och jämföra turism på lokal, regional och nationell nivå med ett särskilt fokus på kort muntlig presentation och power point använding (7)
  • genomföra en ekonomisk effektanalys av en turismdestination (8)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa kunskap och insikter i den roll som turismen spelar i samhället och för ekonomisk utveckling och tillväxt (9)
  • reflektera över olika sätt som konsumtion, rummet och identitet är sammanlänkade (10)

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UYH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1013

Ansök