Kurstillfälle

Dataanalys och statistik I

Efter kursen skall studenten kunna:

  • sammanfatta och tolka data med beskrivande statistik.
  • tolka datautskrifter från enkel linjär regression.
  • utföra statistisk inferens.
  • beräkna sannolikheter med hjälp av normalfördelningen.
  • beräkna väntevärden för slumpvariabler samt använda additions- och multiplikationsregeln för sannolikhetsberäkningar.
  • redogöra för datainsamling via stickprov och experiment.
  • använda statistisk mjukvara inom ramen för kursens innehåll.
  • använda terminologin inom ramen för kursens innehåll.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UYJ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 7/A7 eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet i Fysik A/ Fysik1b1/Fysik1a
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
ST1013

Ansök