Kurstillfälle

Introduktion till GIS

I kursen ges en introduktion till kartografi, korologi och GIS (Geografiska Informationssystem). Kursen behandlar översiktligt kartografins historia, geodetiska begrepp, referenssystem, projektioner och framväxten av datorkartografi.
I kursens laborativa del, som utgör kursens tyngdpunkt, tränas kursdeltagarna i framställning av tematiska kartor i dator och att kunna analysera kartornas innehåll. Som en viktig del i färdighetsträningen att framställa kartor ingår att ta fram ett underlag genom att bearbeta data och genomföra beräkningar inom spatiell statistik.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UYK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1019

Ansök