Kurstillfälle

Marknadsanalyser med hjälp av GIS

Kursen bygger på övningar i att genomföra lokaliseringsanalyser baserat på kundunderlag för olika typer av serviceproduktion särskilt turistisk verksamhet . I alla tillämpningsövningarna används GIS-verktyg (datorlaborationer) för att beräkna befolkningspotentialer som kan bedömas i form av kundeuderlag eller köpkraft. Utfallet av dessa beräkningar redovisas i form av tematiska kartor. När det gäller platsers attraktivitet behandlar kursen olika kvalitativa ansatser för att spegla detta och vilken betydelse attraktivitet har i lokaliseringssammanhang.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UYL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
45 högskolepoäng av årskurs 1 inom programmet International Tourism Management eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
TR1018

Ansök