Kurstillfälle

Ledarskap för yrkeslärare (varav 3 hp VFU)

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet ur ett historiskt, filosofiskt och yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av yrkeslärarens roll i gymnasieskolan, med särskilt fokus på mötet med elever och vuxenstuderande på yrkesprogram. Vidare behandlas teorier om pedagogiskt ledarskap genom att dessa sätts i relation till den studerandes egna yrkesämneskunskaper relevanta för gymnasieskolans yrkesämnen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UYS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper inom det ämne som Yrkeslärarexamen avser eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1088

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10