Kurstillfälle

Turismekonomi

Kursen behandlar turism ur ett ekonomiskt perspektiv. Områden som tas upp inom kursen inkluderar efterfrågan på turism; konkurrensstrukturen bland leverantörer av turismtjänster; de kostnader och nyttor som kan uppstå till följd av ett evenemang för den region inom vilket ett evenemang genomförs, statens roll i beskattning av turism, regleringar och skydd av turistnäringen samt turismens inverkan på miljön. Kursen behandlar teoretiska och empiriska begrepp samt empiriska resultat för olika former av turism.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UYU
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen omfattande 180 hp med huvudområde Nationalekonomi samt Dataanalys och statistik, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NA3012

Ansök