Kurstillfälle

Matematik för mikrodataanalys

Efter kursen skall studenten kunna
- Använda mängdlära i sannolikhetsteoretiska sammanhang
- Derivera funktioner
- Använda gränsvärdesbegreppet
- Genomföra Taylor-utvecklingar
- Utföra matrisberäkningar
- Hantera talföljder och serier

Studenten skall ha kännedom om:
- Teorin bakom Riemann Integraler
- Följder av mängder/händelser och serier av funktioner
- Egenvärden


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UZ4
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Sammantaget minst 30 hp inom ett eller flera av följande ämnen; statistik, matematik, datavetenskap eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
ST2004

Ansök