Kurstillfälle

Ryska III: Klassisk rysk 1800-talslitteratur

Nätbaserad kurs. För att kunna delta i nätbaserade kurser behövs webbkamera, headset och internetuppkoppling. Under kursens gång bekantar sig den studerande med centrala litteratur- och kulturprocesser på 1800-talet i Ryssland. Sex representativa prosaverk av de stora ryska klassikerna läses i översättning. Dessa verk analyseras ingående med avseende på berättartekniska, stilistiska och tematiska särdrag. Inom kursen övas förmågan att kritiskt läsa vetenskaplig litteratur samt förstå sambandet mellan samhälle och litteratur.
För mer information, kontakta Irina Karlssohn, ikr@du.se

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UZS
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
60 hp på Grundnivå 1 inom humaniora.
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
RY2005

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
7

Ansök