Kurstillfälle

Audiovisuella studier : Kunskapsproduktion och gestaltning

Kursen ger de studerande en introduktion till ämnet Audiovisuella studier med en bred konst-/musikhistorisk, ljud/bildteknisk samt produktionskulturell orientering i audiovisuella konstformer och medier. Begreppet "audiovisuell" problematiseras utifrån relationen mellan ljud och bild i olika kontexter. Såväl kända former som television, film, spel etc. som olika konstnärliga och kommunikativa konst- och medieformer diskuteras, där det auditiva och visuella är viktiga inslag. Andra centrala aspekter är interaktiva, interartiella, intermediala, multimodala, estetiska eller teknologiska samspel. Teoretiska perspektiv från såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som konstnärliga och tekniska discipliner presenteras, diskuteras och utforskas: med audiovisualitet i centrum. Kursen erbjuder den studerande möjlighet till viss tematisk specialisering med valbara inslag i utbildningen.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V24
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen från något medie- eller kulturinriktat ämne, område eller utbildningsprogram, samt dokumenterad meritering av erfarenhet från audiovisuella produktionsverktyg.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AU3002

Ansök