Kurstillfälle

Introduktion till audiovisuell produktion

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om tongivande inslag i den audiovisuella produktionens historia
  • visa en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
  • visa kunskap om grundläggande principer för audiovisuell gestaltning
  • planera, genomföra och redovisa en enkel audiovisuell produktion
  • i skrift och handling visa förmåga att reflektera över den egna skapandeprocessen.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V2B
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1067

Ansök