Kurstillfälle

Audiovisuell komposition

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa en utvecklad förmåga att hantera digitala verktyg för inspelning och bearbetning av ljud och bild
  • visa utvecklad kunskap om principer för audiovisuell komposition
  • visa kunskap om grundläggande audiovisuella desginprocesser
  • självständigt planera, genomföra och redovisa en audiovisuell komposition
  • beskriva, analysera och reflektera över egna och andras audiovisuella kompositioner.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V2C
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1066

Ansök