Kurstillfälle

Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa grundläggande kännedom om vetenskaplig problemlösning: syftes- och problemformulering samt val av metod och källmaterial
  • självständigt planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete av mindre omfattning
  • sammanfatta, värdera och diskutera ett annat examensarbete.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V2E
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 60 hp av programmet Musik- och ljuddesign eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1032

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0