Kurstillfälle

Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare, del 1

Kursen behandlar solvärmeteknikens grundläggande begrepp samt solvärmens funktion och möjligheter i ett värmesystem. Frågor om hur man ökar solvärmeandelen i värmesystem samt hur energin lagras kommer att behandlas.
Simuleringsprogram kommer att användas för att designa och optimera solvärmesystemet.
En solfångare kommer att konstrueras teoretiskt med hänsyn till den energitekniska funktionen, kostnadseffektiviteten samt materialtekniska aspekter. Konstruktionen ska förbereda tillverkning och utvärdering av solfångaren.

Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2V2R
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till Produktutveckling, 4 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.
Introduktion till hållbara energisystem, 3,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG1007

Ansök