Kurstillfälle

Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och använda de fundamentala elementen i filmberättande
  • tillämpa grunder i att skriva akademisk text
  • kritiskt analysera autentiska, samtida berättelser med fokus på avnämare, syfte och forum
  • redogöra för den grundläggande begreppsapparaten inom filmisk gestaltning
  • analysera film med avseende på berättarteknik och filmteori.

Efter genomgången kurs ska den studerande också ha utvecklat sin kompetens genom att kunna

  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V2T
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1078

Ansök