Kurstillfälle

Filmanalys och gestaltning

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för ett urval av filmvetenskapliga teorier och metoder
  • redovisa för grunderna i filmens estetiska utveckling
  • utföra en bildanalys utifrån semiotiska begrepp
  • visa hur filmmanus innehållsligt kan omformas med visuell gestaltning
  • analysera och tolka filmer från såväl stumfimsepoken som samtidsfilmen.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V2X
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1085

Ansök