Kurstillfälle

Bildproduktion: Teori och metod

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:

  • visa kännedom om grundläggande vetenskapsteori och kunna redogöra för centrala begrepp inom vetenskapsteorin
  • visa kännedom om vissa grundläggande vetenskapliga metoder
  • både skriftligen och muntligen redovisa olika teorier och metoder av relevans för medieområdet och deras vetenskapliga tillämpning.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V2Y
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
120 hp inom Bildproduktion, inklusive antingen kursen Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1 eller kursen Människan och den rörliga bilden, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2025

Ansök