Kurstillfälle

Manus för TV och film 5. Gestaltning och filmiskt berättande

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa en fördjupad förståelse för filmisk gestaltning
  • ge exempel på en ingående kunskap i dramaturgi och filmers beståndsdelar
  • reflektera över filmiska uttrycksmedel såsom ljud, mise-en-scène, klippning och cinematografi
  • analysera filmmanus och resonera kring estetiska val i filmiskt berättande

Efter genomgången kurs ska den studerande också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • reflektera och analysera runt egna och andras bildproduktioner
  • samarbeta med studenter och lärarare

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V32
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
75 hp i bildproduktion inklusive Manus för tv och film 4, TV-format och klassiskt berättande, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2018

Ansök