Kurstillfälle

Svenska med didaktisk inriktning II

Kursens övergripande lärandemål är att den studerande efter avslutade kurser ska kunna identifiera, beskriva och tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga termer och begrepp samt ha en orientering i litteraturvetenskaplig teori och metod. Den studerande ska även ha utvecklat en kompetens för närläsning och behandling av litterära texter från olika genrer samt tillägnat sig kunskaper om kommunikation och textproduktion, där även litteratursociologiska och idéhistoriska perspektiv aktualiseras. Vidare ska den studerande efter avslutade kurser kunna uppmärksamma det intertextuella spelet mellan äldre och nyare litteratur samt mellan litteratur och andra medier. Den studerande ska med hjälp av litteraturdidaktiska ställningstaganden och utifrån skolans styrdokument kunna visa insikt i litteraturläsningens roll i skolan.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3B
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska I med didaktisk inriktning, 30hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LI1038

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
30

Ansök