Kurstillfälle

Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 2,5 hp VFU)

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas anlägger sociologiska, och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen intersektionella (utifrån exempelvis genus-, sexualitet- och etnicitetsaspekter), relationsetiska och normkritiska perspektiv på skolvardagens relationer och sociala medier som arenor för elevers sociala relationer. Vissa barnrättsliga perspektiv och FN:s Barnkonvention behandlas också.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen ges tillfälle att reflektera över skolan som moralisk och social arena och hur detta påverkar lärarrollen som pedagogisk ledare. Här möter den studerande också didaktiska frågeställningar utifrån kursens innehåll, kopplade till undervisning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av kurslitteratur.


Poäng:
10 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3H
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
40%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1062

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
10

Ansök