Kurstillfälle

Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare

I kursen behandlas vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och hur dessa kan användas i utbildningsvetenskaplig forskning samt dess betydelse för yrkeslärares yrkesutövning. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning samt källkritik. Kursen innehåller också praktiska tillämpningsövningar där deltagarna får använda vetenskapliga verktyg och metoder utifrån egna problemställningar.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3K
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
10%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Godkänd i kursen På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp, Didaktik och ledarskap i gymnasieskolans yrkesprogram, 15 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1046

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5