Kurstillfälle

Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper om relationer mellan barns kommunikativa förmågor och deras lärande. Den studerande ska också fördjupa sina kunskaper om hur olika kommunikationsformer, såsom tal, text, bild och ljud kan användas för att stimulera barns lärande i skolan. Särskilt fokus läggs på villkor för lärande hos flerspråkiga barn.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3Q
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3 30 hp, Utveckling och lärande i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 (inklusive 7,5 hp VFU) 15 hp samt Engelska för grundlärare åk F-3 15 hp eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV2011

Ansök