Kurstillfälle

Svenska 2a för grundlärare 4-6: Skrivande, skrivundervisning och skrivutveckling

Kursens fokus är skrivutveckling och skrivundervisning med fokus på skolans mellanår. I kursen studeras elevers skrivande, såväl form som innehåll, utifrån teoretiska och didaktiska perspektiv på samhällets textkultur med särskilt fokus på skolans textkultur och genrerepertoar. Vidare behandlas organisation av undervisning och analys och bedömning av elevtexter, samt tryckta och digitala mediers betydelse för elevers skrivutveckling och lärande. Elevers olika förutsättning att tillägna sig och utveckla skriftspråk studeras mot bakgrund av teorier om andraspråkstillägnande och olika konstitutionella egenskaper. Handböcker och hjälpmedel för skrivande behandlas.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3T
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV2022

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök