Kurstillfälle

Ungdomars uppväxtvillkor, lärande och specialpedagogik i gymnasieskolans yrkesprogram (inkl. 2,5 hp VFU)

I kursen behandlas ungdomars förutsättningar och villkor i en väx(l)ande samtidskultur, i vilken sociala förändringar och ny medieteknik kontinuerligt förändrar förutsättningar och villkor för identitetsskapande och ungdomskultur. Ungdomsgruppen och dess betydelse för ungdomars vardagsliv fokuseras särskilt. Vidare diskuteras och analyseras vilka olika konsekvenser dessa förutsättningar och villkor kan få för ungdomars utveckling, lärande och behov inom ramen för den pedagogiska verksamheten. I kursen behandlas också kortfattat specialpedagogikens historiska framväxt och utveckling. Olika teorier och centrala begrepp inom kunskapsområdet studeras och analyseras och hur dessa teorier och begrepp kan vara till stöd i lärares yrkesutövning. Studier om funktionsnedsättningar och hur dessa kan påverka lärandet både för individer och för gruppen ingår också.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3U
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolans yrkesprogram, 10 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för yrkeslärare, 5 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2053

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5