Kurstillfälle

Svenska 2b för grundlärare 4-6: Skönlitterära perspektiv och språklig variation

I kursen studeras teoretiska och didaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur. Olika barn- och ungdomsböcker läses, på svenska, danska och norska, och deras potential för språkutvecklande och identitetsutvecklande undervisning diskuteras. Svenska språkets utveckling och det svenska språksamhällets flerspråkiga situation studeras, med särskild hänsyn tagen till förändring över tid samt variation i geografiskt och socialt rum. De nordiska grannspråken behandlas utifrån ordförråds- och släktskapsperspektiv. I skrivuppgifter och textläsning behandlas informations- och kommunikationsteknologi och genrepedagogik och deras påverkan på svenskämnets innehåll och utformning.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3W
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska 1 för grundlärare 4-6: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 högskolepoäng eller Svenska 1a för grundlärare F-3 och 4-6: Barns språkutveckling, 7,5 högskolepoäng och Svenska 1b för grundlärare 4-6: Läsning och läsutveckling, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV2023

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök