Kurstillfälle

Historia III, inklusive examensarbete för kandidatexamen

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om teori- och metodanvändning inom historieämnet. Kursen avslutas med att den studerande planerar och genomför ett självständigt examensarbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4B
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
150 hp varav minst 52,5 hp (inkl. 7,5 hp uppsats) inom huvudområdet Historia, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
HI2013

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15

Ansök