Kurstillfälle

Historiedidaktik I

Efter avslutad kurs ska den studerande:

  • visa kunskap om historieämnets utveckling och ställning i skola och i samhället
  • visa kunskap om skolans styrdokument med särskilt fokus på historieämnets kurs och ämnesplaner
  • ge uttryck för en grundläggande historieteoretisk, metodisk och didaktisk medvetenhet och kunna tillämpa dessa insikter
  • tillämpa grundläggande källkritiska metoder som en grund för att förstå och själv kunna ta fram historiska kunskaper
  • identifiera olika historiska förklaringstyper och perspektiv
  • författa en begränsad mikrohistorisk uppsats baserad på primärt källmaterial
  • granska och diskutera andras forskningsuppgifter baserade på primärt källmaterial

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4G
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c samt Hi A
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
HI1008

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10

Ansök