Kurstillfälle

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass

Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningen Vad är förskola och förskoleklass? Den svenska förskolans och förskoleklassens samhällsuppdrag studeras utifrån ett historiskt perspektiv. Utbildningspolitiska ståndpunkter och utbildningsfilosofiska tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter. Förskolans och förskoleklassens organisation och styrdokument studeras och sätts i relation till grundskolans organisation och styrning. Begreppen demokrati och hållbar utveckling behandlas och relateras till styrningen av svensk förskola och förskoleklass. I kursen studeras den svenska förskolans och förskoleklassens samhällsuppdrag utifrån ett internationellt perspektiv. Barns rättigheter behandlas utifrån de grundläggande värden som uttrycks i förskolans och grundskolans läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Genom en undersökande uppgift i förskolemiljö introduceras och praktiseras innebörden av vetenskapligt skrivande samt ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4K
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6a/A6a eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
p
Kurskod:
PG1051