Kurstillfälle

Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, (inklusive 7,5 hp VFU)

I kursen studeras teorier och metoder som används för att förstå hur pedagogisk verksamhet kan utvärderas och utvecklas i relation till enskilda didaktiska moment såväl som till en verksamhet i enskild förskola eller förskoleklass. I kursen behandlas också hur digitala resurser kan användas för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Under den verksamhetsförlagda delen integreras kursens utbildningsvetenskapliga innehåll med den studerandes egen undervisningspraktik för att ge möjlighet att studera utvärdering och utvecklingsarbete i förskolans och förskoleklassens praktik.

Den studerande tar även ett självständigt helhetsansvar för och genomför undervisning med ett särskilt fokus på förskolans samtliga områden.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4Q
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3039

Ansök