Kurstillfälle

Examensarbete för förskollärarexamen

Kursen omfattar kritisk läsning av vetenskaplig litteratur och författande av ett självständigt skriftligt arbete. Såväl vetenskapsteoretiska perspektiv som den egna förmågan att uttrycka sig i text behandlas.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4R
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7.5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2062

Ansök