Kurstillfälle

Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - ämneslärare

Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningen Vad är skola och varför har vi den? Den svenska skolans samhällsuppdrag studeras utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika samhälleliga kontexter. Ämneslärarutbildningens innehåll och ambitioner belyses på motsvarande sätt. Vidare studeras grundskolans och gymnasieskolans organisation och aktuella styrdokument. Demokratibegreppet behandlas och relateras till styrningen av den svenska skolan med särskilt beaktande av idén om en likvärdig skola. Med stöd av vetenskapliga begrepp hämtade från kunskapsområden som genus, etnicitet och klass bearbetas några av de grundläggande värden som uttrycks i skolans läroplaner samt i FN:s barnkonvention. Genom en undersökande uppgift i skolmiljö praktiseras innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt i läraryrket samt förmågan till vetenskapligt skrivande.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4W
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c/A6c eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1052

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
20

Ansök