Kurstillfälle

Utveckling och lärande för ämneslärare i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU)

I kursen studeras utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Elevers utveckling och lärande sätts i relation till teorier om ungdomars uppväxt och uppväxtvillkor med fokus på elevers skiftande kognitiva, sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar. Den studerande kopplar den egna undervisningen till elevers erfarenheter och därigenom bidra till utvecklingen av de digitala och sociala mediernas betydelse för elevers lärande. Kursen ger även den studerande möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till teknikburna kunskapsprocesser i grundskolans åk 7-9 och gymnasiet genom att belysa deras möjligheter och utmaningar i den pedagogiska verksamheten.

Kursens utbildningsvetenskapliga innehåll integreras med den verksamhetsförlagda utbildningen för att ge möjlighet att studera utveckling och lärande inom ramen för det ämnesområde som behandlas inom den studerandes andraämne. Under kursen möter den studerande didaktiska och pedagogiska frågeställningar kopplade till sin egen undervisning i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. Dessa frågeställningar lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna med stöd av relevant litteratur inklusive forskningsartiklar.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V59
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Didaktik och ledarskap för ämneslärare (inkl 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng och 60 högskolepoäng i ämne 2, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1080

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
7

Ansök