Kurstillfälle

Franska: Franska språkets lingvistiska struktur

Kursen innehåller avancerade studier i franskt skriftspråk och analyser av
olika typer av franska språkliga strukturer. Utifrån litteratur introduceras
begrepp och termer. Det visas även hur det språkliga systemet kan
studeras vetenskapligt. Den studerande formulerar och definierar med
hjälp av läraren och kursdeltagarna en forskningsfråga. En korpus
definieras och kursdeltagarna genomför sedan en analys av materialet. Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider, online (inga fysiska träffar) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V5P
 
Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Franska
Undervisningstid:
Kväll
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i franska, varav 30 hp på grundnivå 2 inklusive en av kurserna Fransk grammatik och lingvistik, 7,5 hp eller Franska: Fransk korpuslingvistik, 7,5 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
FR3018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5