Kurstillfälle

En skola på vetenskaplig grund - KPU

I kursen behandlas grundläggande vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, med tonvikt på utbildningsvetenskapliga teorier och metoder av betydelse för ämneslärarens yrkesutövning och för det kommande examensarbetet. I kursen behandlas vidare forskningsetik inom utbildningsvetenskap och skolforskning, samt källkritik. Via praktiska tillämpningsövningar får den studerande erfarenhet av att söka, bedöma och diskutera utbildningsvetenskaplig forskning av relevans för sitt/sina undervisningsämne/n, vilket förbereder den studerande för det kommande examensarbetet. Kursen behandlar även olika former för systematiskt utvärderings- och utvecklingsarbete samt hur man som ämneslärare kan vara delaktig att bygga en skola på vetenskaplig grund.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V5Z
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Verksamhetsförlagd utbildning 2, KPU, 15 högskolepoäng, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3049

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök