Kurstillfälle

Skolans samhällsuppdrag - KPU

Med utgångspunkt i kursens övergripande mål behandlas frågeställningarna Vad är skola? och Varför har vi den?. Den svenska skolans samhällsuppdrag studeras utifrån ett historiskt och internationellt perspektiv. Utbildningspolitiska och utbildningsfilosofiska ståndpunkter och tolkningar betraktas i förhållande till olika historiska och samhälleliga kontexter. Med stöd av vetenskapliga begrepp som tillämpas vid studier av genus, etnicitet och klass analyseras den svenska skolans utveckling. Vidare studeras grundskolans, gymnasieskolans och den gymnasiala vuxenutbildningens organisation och aktuella styrdokument.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V65
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1076

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
5