Kurstillfälle

Didaktik och ledarskap - KPU

I kursen fokuseras det pedagogiska ledarskapet i ett yrkesetiskt perspektiv. Olika ledarstilar diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en målstyrd skola. Kursen behandlar teorier om pedagogiskt ledarskap där den studerande reflekterar över sin egen utveckling till ämneslärare. I kursen studeras respektive undervisningsämnes relevanta styrdokument ur ett ämnesdidaktiskt och läroplansteoretiskt perspektiv. De studerande ges möjlighet att reflektera över den egna ämneskompetensen i relation till skolans styrdokument.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V67
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1075

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5