Kurstillfälle

Verksamhetsförlagd utbildning 1 - KPU

I samband med verksamhetsförlagda studier möter den studerande didaktiska frågor och utmaningar, kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Dessa lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av såväl allmän och ämnesdidaktisk teoribildning som skolans styrdokument. Den studerandes egen dokumentation från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V68
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1073

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5