Kurstillfälle

Utveckling och lärande - KPU

I kursen studeras utveckling och lärande i relation till den pedagogiska verksamheten och ämnesdidaktiska frågeställningar. Elevers utveckling och lärande sätts i relation till teorier om ungdomars uppväxtvillkor, med särskilt fokus på frågor om identitet i ljuset av skiftande sociala, kulturella och ekonomiska villkor. I kursen introduceras olika specialpedagogiska perspektiv vilka sätts i relation till elevers utveckling och lärande såväl som till den pedagogiska verksamheten i grunskolans senare år och gymnasieskolan. Kursen ger även den studerande möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till teknikburna kunskapsprocesser i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan genom att belysa deras möjligheter och utmaningar i den pedagogiska verksamheten.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V69
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet samt ämnesstudier om minst 90 hp i ett undervisningsämne eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1074

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5