Kurstillfälle

Afrikanska studier: Litteraturkurs

Kursens övergripande mål är att den studerande ska bli väl förtrogen med ett avgränsat och specifikt kunskapsområde inom Afrikanska studier för att självständigt och med hög teoretisk medvetenhet kunna formulera ett forskningsläge som är aktuellt och relevant för ett kommande examensarbete på mastersnivå. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med gedigen beläsenhet överblicka tidigare vetenskaplig produktion inom ett väl definierat och avgränsat område
  • självständigt, kritiskt och med teoretisk medvetenhet göra ett urval av stoff relevant för den kommande forskningsuppgiften
  • med teoretisk och analytisk precision kartlägga och presentera ett forskningsläge för ett kommande examensarbete på mastersnivå.

Poäng:
7 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V6B
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS4001

Ansök