Kurstillfälle

Afrikanska studier: Aktuella utmaningar inom Afrikanska studier

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för att skriva ett examensarbete på masternivå i Afrikanska studier. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med en hög grad av självständighet analysera aktuella vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden inom Afrikanska studier
  • identifiera samtida betydande vetenskapliga tendenser inom fältet
  • kritiskt analysera vissa afrikanska staters och regioners relationer i den globala kontexten.

Poäng:
7 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V6C
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande examen, samt kurserna Afrikanska studier: Afrikanska samhällen i förändring 12 hp, Afrikanska studier: Religion och politik i afrikanska samhällen 9 hp, Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen 8 hp, Afrikanska studier: Forskningsprojektets planering 1 hp, Afrikanska studier: Den vidareutvecklade forskningsplanen 1 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS4002