Kurstillfälle

Det cinematiska språket: Mise-en-scène

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för vilka olika betydelser regi, scenografi, foto, ljussättning och ljuddesign har för cinematisk kommunikation
  • uppvisa förmåga att hantera videokamera, mikrofon och redigeringsverktyg
  • redogöra för grunderna i färglära, typografi och grafisk form
  • uppvisa en förmåga att göra enklare ljussättningar framför kameran
  • urskilja grundläggande principer för klippning och visa förmåga att klippa dialog
  • urskilja grundläggande principer för digital media, filhantering, webbdistribution och digital arkivering
  • redogöra för typiska designstrategier inom videoproduktion och genomföra enkla, genretrogna videoproduktioner
  • uppvisa en medvetenhet att förhålla sig kritisk till ett audiovisuellt budskap
  • reflektera och argumentera om egna och andras produktioner
  • visa förmåga att samarbeta i projektform.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V6G
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1088

Ansök