Kurstillfälle

Grunderna i filmproduktion

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för stilkonventioner och applicera det på egna och andras filmproduktioner
  • redogöra för signifikanta teknikskiften och huvudsakliga uttrycksformer inom den rörliga bildens historia
  • redogöra för filmens fyra grundelement; mise en scène, ljud, foto och klippning samt deras betydelse för en produktion
  • redogöra för den kollektiva processen och de olika yrkesrollerna vid filmproduktion
  • visa samarbetsförmåga i filmproduktionsprojekt med hänsyn tagen till olika yrkesfunktioner
  • redogöra för, och praktiskt använda de rutiner och den teknik som anvisas vid filminspelning, redigering och efterbearbetning inom kursen
  • genomföra en enklare dramaproduktion från idé till färdig film
  • analysera och diskutera egna och andras produktioner.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V6P
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ1083

Ansök